June 6th, 2013

Empat perkara jika dipandang sahaja, mendapat pahala :

1. Wajah Ibubapa

2. Al-Quran

3. Lautan

4. Kaabah

Daripada Aisyah bahawa Rasullulah bersabda : “Melihat pada tiga perkara adalah ibadah. Melihat wajah ibubapa, melihat Al-Quran dan melihat lautan.” (Riwayat Abu Nuaim).

Dan ditambah dengan “melihat Kaabah”. (Riwayat Abu Daud).

Tags: , , ,

BicaraHartanah

About the Author

“Reflection is the lamp of the heart. If it departs, the heart will have no light.” - Imam Al-Haddad.